CyberSchool

Vaccine cho Trẻ trên không gian mạng

Chương trình được thiết kế để đóng góp trực tiếp vào 
Đề án "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2020-2025" theo Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021.

Giải pháp cho Nhà trường
Cung cấp các lớp học “An toàn trên Không gian mạng” 100% miễn phí từ 45 đến 90 phút tại các trường Tiểu học, THCS và THPT trong toàn quốc nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn, hiệu quả, đồng thời trang bị Năng lực số cho Trẻ em và Thanh thiếu niên đảm bảo sự sẵn sàng số trong thời đại công nghiệp 4.0 - Kỷ nguyên công nghệ số.
Điểm khác biệt
Khác với các dự án tuyên truyền truyền thống khác, chúng tôi trực tiếp xuống từng lớp học để triển khai giáo án “An toàn trên Không gian mạng" cho học sinh. Với quy mô lớp học nhỏ, các em học sinh có mực độ tập cao hơn, dễ dàng tiếp thu kiến thức và hiểu sâu hơn về các chủ đề thuộc nội dung bài giảng. 
Mức độ lan tỏa cao - sâu, rộng, kịp thời, thân thiện, phù hợp tâm lý lứa tuổi về nhận thức trong cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở đối tượng thụ hưởng giải pháp là Trẻ em trong độ tuổi học sinh mà CyberSchool còn huy động được nhiều thành phần xã hội cùng tham gia như Nhà trường, Giáo viên, Điều phối viên dự án, Tình nguyện viên dự án, v.v.v…
Tiến độ
CyberSchool
67.942 
Học sinh trực tiếp tham gia các lớp học của CyberKid được nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng bảo vệ, sử dụng Internet an toàn
1.525
Lớp học “An toàn trên Không gian mạng” đã được tổ chức
102
Nhà trường đã được triển khai, thụ hưởng các sản phẩm và giải pháp của CyberKid
Nhà trường tiêu biểu
Giải pháp của CyberKid