Hợp tác cùng CyberKid

Cùng chúng tôi đóng góp góp trực tiếp vào Chiến lược Quốc gia Phát triển Kinh tế số - Xã hội số của Việt Nam và 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. 

Để đảm bảo sự sẵn sàng cho 162 triệu Công dân số tương lai khắp Việt Nam và Đông Nam Á trong kỷ nguyên số, chỉ một mình CyberKid là chưa đủ. Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẵn sàng đồng hành cùng CyberKid tổ chức, triển khai các chương trình, dự án với mục tiêu bảo vệ và phát triển Năng lực số cho Trẻ em và Thanh thiếu niên

Hình thức hợp tác

CyberKid không nhận bất cứ tài trợ tài chính nào từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở trong nước và quốc tế. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm có thể đồng hành cùng CyberKid theo các hình thức sau:

1

Đối tác chiến lược

Tham gia cùng chúng tôi vận hành toàn bộ các giải pháp có sẵn của CyberKid như CyberSchool, CyberClass, CyberHotline trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm. 

2

Đối tác triển khai

Cùng chúng tôi lên ý tưởng, phát triển và triển khai các dự án, chương trình vì cộng đồng mới có nội dung, chủ đề thuộc lĩnh vực quan tâm của tổ chức - nhưng không nằm ngoài phạm vi bảo vệ, trang bị kỹ năng và chuẩn bị sự sẵn sàng số cho công dân trong kỷ nguyên số.

Đối tác của chúng tôi

Từ năm 2020, hơn 10 đối tác là các tổ chức, doanh nghiệp uy tín trong các lĩnh vực như giáo dục, tâm lý, công nghệ, hàng không đã hợp tác cùng CyberKid thực hiện sứ mệnh “Ươm mầm thế hệ số tương lai".

Tìm hiểu thêm về CyberKid
Tầm nhìn
Đội ngũ
Blog
Tác Động