Mục tiêu chiến lược

Đến năm 2025, CyberKid đặt mục tiêu

Trang bị và nâng cao cao nhận thức về an toàn trên không gian mạng và năng lực số cho 5 triệu Trẻ em, Thanh thiếu niên đang trong độ tuổi học sinh, sinh viên - bao gồm cả học sinh thuộc vùng các dân tộc thiểu số, khu vực miền núi và hải đảo. Bước đầu dẫn dắt, trang bị cho học sinh, sinh viên các nước khu vực Đông Nam Á. 

Mở rộng mạng lưới Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, và Đà Nẵng.

Mở Văn phòng đại diện tại Malaysia - trở thành Tổ chức Xã hội Việt Nam đầu tiên đại diện, dẫn đầu trong lĩnh vực “Bảo vệ và đồng hành cùng Trẻ em, Thanh thiếu niên trên môi trường mạng” và trang bị Năng lực số trong khu vực ASEAN.

Tiến độ

26 Tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã được triển khai các giải pháp của CyberKid.

CyberSchool

Vaccine cho Trẻ trên không gian mạng

67.942 
Học sinh trực tiếp tham gia các lớp học của CyberKid được nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng bảo vệ, sử dụng Internet an toàn
1.525
Lớp học “An toàn trên Không gian mạng” đã được tổ chức
102
Nhà trường đã được triển khai, thụ hưởng các sản phẩm và giải pháp của CyberKid
CyberClass

Bệ phóng Tài năng an ninh mạng trẻ Việt Nam

216
Tài năng trẻ trong độ tuổi THCS, THPT được các chuyên gia Việt Nam trực tiếp định hướng, đào tạo cơ bản về An toàn an ninh mạng
97
Tài năng xuất sắc vượt qua bài kiểm tra cuối khóa được giới thiệu vào các cơ sở đào tạo, các tập đoàn, công ty chuyên sâu về An toàn an ninh mạng
15
Chuyên gia tham gia trực tiếp giảng dạy và định hướng cho học sinh
CyberHotline

Lắng nghe bằng cả trái tim

101
Nạn nhân bị quấy rối, xâm hại trên không gian mạng liên hệ đã được ứng cứu, xử lý và sơ cứu tâm lý
20,7
Giờ trung bình CyberHotline đồng hành cùng một Nạn nhân
CyberHome

Nâng cao Năng lực số và kết nối gia đình Việt

151
Phụ huynh được đào tạo kỹ năng đồng hành và bảo vệ con trên Không gian mạng

Báo cáo Tác động

Đọc chi tiết báo cáo tác động của chúng tôi qua các năm

Báo cáo Tác động 2021
Báo cáo Tác động 2022
Báo cáo Tác động 2023
Tìm hiểu thêm về CyberKid
Tầm nhìn
Đội ngũ
Blog
Đối tác