Chúng tôi là ai?
Ra đời vào tháng 9 năm 2020, CyberKid Vietnam là Doanh nghiệp Xã hội đầu tiên tại Việt Nam với 100% ý tưởng, giải pháp của người Việt, do người Việt làm chủ và vận hành.  Chúng tôi cam kết bảo vệ và hỗ trợ, đồng thời trang bị Năng lực số cho Trẻ em và Thanh thiếu niên trong thời đại số.  CyberKid được thành lập và bảo trợ về mặt pháp lý bởi Công ty Cổ phần Xã hội CyberKid Vietnam.
Giấy chứng nhận
Tầm nhìn
Phát triển thế hệ công dân số trách nhiệm, tài năng và lành mạnh để làm chủ tương lai của chính mình và xã hội
Sứ mệnh
Nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn trên không gian mạng và trang bị năng lực số, đảm bảo sự sẵn sàng số cho Trẻ em và Thanh thiếu niên
Mục tiêu
Trang bị cho Trẻ em và Thanh thiếu niên những kỹ năng thiết yếu để nhận diện, phòng tránh và ứng phó với các mối đe dọa, rủi ro an toàn an ninh mạng.
Phát triển năng lực số cho Trẻ em và Thanh thiếu niên tự tin tiếp cận, tham gia vào các cơ hội học tập và làm việc tương lai của nền kinh tế số, xã hội số.
Cam kết của chúng tôi
Các giải pháp của chúng tôi được xây dựng và triển khai để đóng góp trực tiếp vào Đóng góp trực tiếp vào Chiến lược Quốc gia Phát triển Kinh tế số và Xã hội số (Số 411/QĐ-TTg năm 2022) và 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc
Chiến lược Quốc gia Phát triển Kinh tế số và Xã hội số
Nền móng số 6 
Nhân lực số
Chúng tôi tìm kiếm, định hướng và đào tạo cho các tài năng trẻ có năng khiếu về CNTT trở thành nguồn nhân lực an toàn an ninh mạng chất lượng cao của đất nước.
Nền móng số 7
Kỹ năng số, công dân số và văn hoá số
Chúng tôi tập trung phát triển toàn diện những kỹ năng số cần thiết và văn hoá ứng xử phù hợp trong môi trường số cho Trẻ em và Thanh thiếu niên.
17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc
Mục tiêu số 4 
Giáo dục có chất lượng
Chúng tôi giúp Trẻ em và Thanh thiếu niên tận dụng Internet và các công số để học tập và sáng tạo dù ở bất cứ ở nơi đâu, bất kỳ khi nào. 
Mục tiêu số 8
Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế
Chúng tôi trang bị cho Trẻ em và Thanh thiếu niên đầy đủ kiến thức và kỹ năng để đáp ứng và thích nghi được với những yêu cầu công việc trong nền kinh tế số tương lai.
Mô hình hoạt động
Chúng tôi tổ chức các Giải pháp ở quy mô quốc gia bằng cách huy động lực lượng tri thức trẻ khắp cả nước tham gia triển khai, vận hành các sáng kiến và xây dựng mạng lưới ban cố vấn là các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan.
Trẻ em, Thanh thiếu niên thụ hưởng
Được tuyển chọn và đào tạo để triển khai nội dung các Giải pháp dưới sự hướng dẫn và quản lý phụ trách của đội ngũ vận hành.
Đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết và các kỹ năng mềm đa mục đích sống để trực tiếp vận hành Giải pháp.
Mạng lưới 700+ Tình nguyện viên
Xây dựng và hoàn thiện các Giải pháp, tuyên truyền đưa sản phẩm ra cộng đồng, quản lý chất lượng sản phẩm, kết nối chuyên gia, tình nguyện viên v.v,
Xây dựng chiến lược phát triển, vận hành Giải pháp và huy động nguồn lực hợp pháp từ xã hội (trong nước và quốc tế).
Đội ngũ vận hành 4 giải pháp chính của CyberKid
Đồng hành xây dựng các giáo án lớp học, kế hoạch đánh giá, kịch bản phản ứng nhanh, đào tạo nguồn nhân lực v.v.,
Đóng góp kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cho sự hoàn thiện của các giải pháp và chương trình.
Mạng lưới cố vấn chuyên môn
Tìm hiểu thêm về CyberKid
Đội ngũ
Blog
Đối tác
Tác Động