CyberHome

Nâng cao Năng lực số và kết nối gia đình Việt

Giải pháp cho Gia đình
Cung cấp các nội dung về nâng cao năng lực số thông qua các hình thức đa dạng, kết hợp linh hoạt giữa giáo dục và giải trí nhằm giúp Gia đình Việt sẵn sàng trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
Điểm khác biệt
Khác với các dự án tuyên truyền truyền thống khác, chúng tôi trực tiếp xuống từng lớp học để triển khai giáo án “An toàn trên Không gian mạng" cho học sinh. Với quy mô lớp học nhỏ, các em học sinh có mực độ tập cao hơn, dễ dàng tiếp thu kiến thức và hiểu sâu hơn về các chủ đề thuộc nội dung bài giảng. 
Mức độ lan tỏa cao - sâu, rộng, kịp thời, thân thiện, phù hợp tâm lý lứa tuổi về nhận thức trong cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở đối tượng thụ hưởng giải pháp là Trẻ em trong độ tuổi học sinh mà CyberSchool còn huy động được nhiều thành phần xã hội cùng tham gia như Nhà trường, Giáo viên, Điều phối viên dự án, Tình nguyện viên dự án, v.v.v…
Mức độ lan tỏa cao - sâu, rộng, kịp thời, thân thiện, phù hợp tâm lý lứa tuổi về nhận thức trong cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở đối tượng thụ hưởng giải pháp là Trẻ em trong độ tuổi học sinh mà CyberSchool còn huy động được nhiều thành phần xã hội cùng tham gia như Nhà trường, Giáo viên, Điều phối viên dự án, Tình nguyện viên dự án, v.v.v…
Tiến độ
CyberHome
151
Phụ huynh được đào tạo kỹ năng đồng hành và bảo vệ con trên Không gian mạng
Giải pháp của CyberKid